Учител дал незабравим урок на своите студенти

Учител искал да запознае студентите с това какво значи привилегията и промяната в социалния статус. Затова той им раздал по лист хартия и ги помолил да го смачкат. След това поставил пред студентите к…