Защо се хвърля прах в очите?

Днес изразът „хвърлям прах в очите“ означава по измамен начин да създадеш у някого лъжливо впечатление за собствените възможности, способности или средства. Но едно време, когато този изра…