Момиченце, изоставено от баща си, дава урок на всички ни

В живота е много важно да умеете да прощавате, макар това невинаги да е лесно. Дори на най-заклетите врагове може и трябва да се прощава, тъй като целият негатив, който човек натрупва в себе си, се из…

Учител дал незабравим урок на своите студенти

Учител искал да запознае студентите с това какво значи привилегията и промяната в социалния статус. Затова той им раздал по лист хартия и ги помолил да го смачкат. След това поставил пред студентите к…