Това е животът, бро!

Животът може да е циничен като цени в денонощен магазин. Ако не си се уверил досега, ще те доуверим с тези примери: Две момчета обичали едно момиче. Единият ú писал стихове и ú носил чантата. А другия…