facebook
Ако ви се присънят тези 10 неща, не бива да ги игнорирате

Сънищата са знаци, които трябва да се четат. Карл Юнг казвал, че чрез сънищата човек може да погледне в своето подсъзнание и вътрешен свят. Учените знаят, че на случващото се насън нашият мозък реагир…