facebook
Защо в много хотели няма стая 420?

Забелязвали ли сте някога, че в много от хотелите по света след номер 419 следва направо номер 421? Или друг вариант: на мястото на стая с номер 420 се намира стая 419+1? Как мислите, с какво е свърза…