facebook
Отговорът е любов! 9 истини, които могат да променят живота ви

Емоциите… Те са мимолетни, но могат да формират вътрешния ни свят. Емоциите могат да бъдат източник на пробуждане. Емоциите могат и да контрастират. Любов/омраза; щастлив/тъжен; радостен/печален…