facebook
жена-в-лодка
Притча за доверието

Един мъж се оженил наскоро и се връщал с жена си вкъщи. Те плавали с лодка в езеро, когато внезапно се разразила буря. Мъжът бил воин, но жената се уп…

тъжен-старец
Притча за здравата кошница

Някога имало обичай: немощните старци, неспособни да се движат, били поставяни в голяма кошница и ги бутали в една пропаст на определено място. И така…

бял-гълъб
Когато се молиш, Бог слуша

Когато слушаш, Бог говори. Когато вярваш, Бог действа. Някой е написал тези прекрасни думи. Трябва да се прочетат и да се опита да се осъзнае дълбокия…