бебе-в-кошница
Монолог на новороденото

Що за тъп народ има около мен?! Вече двайсет дни си говорим на различни езици. Ето вчера например. Напишках се, а гърбът ми е мокър. През нощта. Викам…