сиви-очи
За хората със сиви очи

Хората със сиви очи на първо място са много внимателни и разсъждаващи личности, които са свикнали да правят всичко старателно и правилно. Тези хора че…