Чингис-хан
Чингис хан и предателите

„Когато Чингис хан обсажда Бухара, той не може да го превземе с щурм, затова пише на жителите на града: „Който е на наша страна, е в безопасност“. Жит…