facebook
А вие вярвате ли в призраци?

  Може да не вярвате, но цялата тази история аз и членовете на моето семейство я видяхме с очите си: Тази година умря нашето любимо куче. То винаги обичаше да се пече на слънце и един слънчев, ле…

Как в древността проверявали кой лъже без полиграф

Темата за лъжата е вълнувала хората през всички епохи. Методите за разкриване на лъжа се отличават със своята оригиналност и изобретателност в зависимост от националните особености на съответния регио…