facebook
Аз vs. мозъка

Хората сме така устроени, че нашите действия са винаги рационални и обосновани. Но понякога се държим, меко казано, странно. Остроумни потребители на социалните мрежи и са изразили предположение защо …