Думи в българския език, които всъщност са търговски марки

Всеки език непрекъснато се актуализира с нови думи. А някои от тях са толкова добре вкарани в употреба, че никой никога не би ги свързал с търговска марка. Ето няколко примера за думи, които са търгов…