facebook
Английският език такъв, какъвто не го познаваме

В днешно време без английски език и без късмет нищо не става. Като късметът не е задължителен. Да видим някои любопитни подробности за най-популярния език в света: Колко е популярен? Въпреки че англий…