facebook
Колко е важно да знаете английски

Минавам покрай работното място на един колега. Той увлечено набира текст на писмо по електронната поща. Хвърлям един поглед върху екрана. Първата строфа гласи: “Hello, gays”. По-натам след…