facebook
С тази таблица ще изграждате изречения на английски във всяко време

Времената в английския език винаги е най-обсъжданата тема от учащите. Способността бързо да избирате от възможните варианти при изграждане на репликите говори за това доколко добре владеете езика. Но …