facebook
Само един нюанс от английския ще ви доближи до речта на носителите на езика

  Когато говорим на родния си език, много неща ни се получават автоматично – просто знаем, че така е правилно, но невинаги знаем защо. Сред англичаните има една речева функция, която ако сп…