facebook
Бабичка поискала младеж да ѝ отстъпи мястото…

Всички знаем, че е редно да отстъпваме място на възрастните хора. Но как ще постъпите в случай, че ви помолят да отстъпите място в груба форма? Вижте една история за невежлива бабичка в районна поликл…