facebook
Разликата между филтрираната и нефилтрираната бира

Според статистиката на пъбовете 75% от посетителите предпочитат именно нефилтрираната бира. Но с какво точно нефилтрираното пиво се отличава от обичайното? Нефилтрираната бира не се подлага на обработ…