facebook
Цитати на университетски преподаватели

Да преподаваш на полузаспали младежи, които мислят как да си платят наема или къде ще пият довечера, не е лесна работа. Тогава всяка оригиналност от страна на университетските преподаватели е добре до…