facebook
Обичайни думи, кръстени на известни хора

Площади, улици и дори цели градове носят имената на популярни личности. Но историята знае случаи, когато имената на известни хора са дали наименованията на определени думи, за които не сме и подозирал…