facebook
Нормален? В едно болно общество трябва да си странен

Индийският философ Джиду Кришнамурти веднъж казал: “Не е достатъчно да си здрав, за да се приспособиш към това дълбоко болно общество”. Въпреки това, родени и получили възпитание в това об…