facebook
Откъде се появила модата на бръснатите женски крака?

Навярно смятате, че първоначално модата на гладките женски крака се появила от простото желание жените да се отличават от косматите мъже? Или по хигиенни съображения? Колкото и да е странно, тази мода…