facebook
Защо българите не се усмихваме

Мнозина чужденци са на мнение, че не сме сред най-усмихнатите народи. Факт е, че се усмихваме по-рядко в сравнение с други националности, но за това си има своите причини: Усмивката за нас не се явява…