facebook
Български обичаи, напълно неразбираеми за чужденците

Някои чужденци ни смятат за странни, говорят за загадъчната българска душа и абсолютно нелогичните постъпки. У нас съществуват редица традиции и навици, които чужденците нито могат да разберат, нито д…

Загадъчната българска душа

Какво значи “да бъдеш българин”? Всеки жител на нашата страна може да отговори на този въпрос по различен начин. Сега ще видим гледната точка на един американец относно това какво означава…