Български обичаи, напълно неразбираеми за чужденците

Някои чужденци ни смятат за странни, говорят за загадъчната българска душа и абсолютно нелогичните постъпки. У нас съществуват редица традиции и навици, които чужденците нито могат да разберат, нито д…

Специфични български обичаи

В миналото е съществувала много по-голяма връзка между човека и природата, тъй като трудът и земеделската работа са били основно средство за прехрана. Затова и хората са олицетворявали Земята и често …