Забавни български скоропоговорки

Тези наши скоропоговорки могат да изкълчат езика дори на Бъста Раймс. Ако започнеш да се учиш да ги казваш бързо и без запъване, с малко усилия ще говориш по-отчетливо, точно, уверено, а твоят речеви …