facebook
Загадъчната българска душа

Какво значи “да бъдеш българин”? Всеки жител на нашата страна може да отговори на този въпрос по различен начин. Сега ще видим гледната точка на един американец относно това какво означава…