facebook
Защо българите кимаме наобратно?

В повечето страни кимането означава съгласие и потвърждение. Кимането показва. че сме съгласни с гледната точка на другия човек. Изследванията показват, че хората, родени слепи и глухонеми, също кимат…