facebook
Важните истини за учителите, учениците и родителите

В Германия директор на средно училище в началото на всяка учебна година изпраща следното писмо: “Аз съм един от оцелелите в концлагера. Очите ми видяха това, което нито един човек не трябва да в…