facebook
Да отдъхнем в манастир

В последно време сред туристите станаха популярни хотелите, разположени в древни манастири. Противно на очакванията, породени от монашеския начин на живот, в тях изобщо не се предлага само вода и хляб…