facebook
Ставането сутрин – аааад

Няма какво да се лъжем, ставането рано сутрин е измислено като контрапункт на яденето на шоколад вечер. Ето няколко забавни открития за ранното ставане: Събудих се по-рано, за да постоя по-дълго с кис…