facebook
Красиво момиче, успешно запознанство, но нещо се объркало…

Един пикантен анекдот. Деца, четете ли? Къш от тук! Проблясва искра, всичко е наред, пътуват към неговия дом. Там отварят още една бутилка, сядат на дивана, целуват се, разговарят. Младежът е красив д…