facebook
Все пак си мъж!

По пътя за нашия отдел срещаме девойки от съседния отдел, мебелния. Те плъзгат мъничък диван, видимо се мъчат. Виждат ни: “О, момчета! Можете ли да ни помогнете? Все пак сте мъже! Помогнете ни д…