facebook
Самосъд или когато народът налага възмездие

Преди 4 години една зима с мъжа ми поканихме родителите ми на вечеря. По повод празник или просто така, вече не помня. След вечеря решихме да се разходим и да ги изпратим до тях (живеехме едни от друг…