Интересна оптическа илюзия – въртящото се момиче

Опитайте се да определите според вас в каква посока се върти това момиче – по посока на часовниковата стрелка или обратно на часовниковата? Време е за отговорите. Ако смятате, че се върти по пос…