facebook
Гениални идеи, родени насън

Освен добре известния сън на Менделеев, на когото се присънила таблицата с елементите, съществуват и други открития, направени по време насън: * Месроб Машдоц, създател на арменската азбука, твърди, ч…