facebook
Най-важният урок от училище

Когато бях ученичка в 6 клас, имахме изпит по география. Той преминаваше по следния начин: излизахме на дъската по двама, един казваше страна, а вторият я показваше на картата и казваше столицата ù. С…