facebook
5 години без цигари

Това стана преди 5 години. В една прекрасна юлска вечер се прибрах вкъщи от работа. Вървя си аз пушейки, не преча на никого, и тогава в главата ми се появи идеята, че трябва да спра да пуша от раз. Пр…