facebook
Специфични български обичаи

В миналото е съществувала много по-голяма връзка между човека и природата, тъй като трудът и земеделската работа са били основно средство за прехрана. Затова и хората са олицетворявали Земята и често …