facebook
Защо на сватбите се вика “Горчиво”?

Как смятате, защо на сватбите е прието да се скандира “Горчиво, горчиво”, което служи като подкана за целувка между младоженците? Хайде да го изясним: Трябва да отбележим, че някои родител…