facebook
Ако не може да победите страха, нарисувайте го

Невъзможно е да се пише обективно за страха. Разумът мигновено започва да анализира информацията, да пресмята, да съпоставя с житейския опит. За да се справите с тази задача, трябва да си се представи…