facebook
Двойни стандарти в действие

Двойният стандарт е термин за обозначаване на дискриминационен подход към оценката и действията на правозащитни групи, нации, раси… Едни от най-честите проявления на двойните стандарти са именув…