facebook
Силата на целомъдрието

В един интересен материал за Втората световна война се казва, че Хитлер получил доклад от свой помощник, отговарящ за концентрационните лагери. В донесението се разкривала интересната връзка между рез…