facebook
Дедукция и наблюдателност

Пътувам с метрото. Седя. Извадил съм си малък ноутбук и щракам на него. До мен стои някакъв пич. Обикновен такъв, на вид – офисен планктон. Поглежда ме и пита: – Слушай, а как е в Ейлат? Н…