facebook
Детски загадки, които не са никак лесни

Когато човек порасне, губи своята непосредтвеност и способността да мисли опростено сякаш изчезва. Стремим се да усложняваме всичко, а от това полза няма. Тези детски загадки ще бъдат решени с лекота …