facebook
Доброто и злото са относителни

История за относителността на доброто и злото: Малкият син попитал баща си: – Тате, а героите добри ли са, или лоши? – Различни са, сине. Има и добри, има и лоши, има и неутрални. – …