Думи без гласни

  Знаете ли, че в някои езици нерядко могат да се образуват думи без гласни букви? Да вземем за пример „Strč prst skrz krk“ – това е известна скоропоговорка на чешки и словашки,…