В геометрията няма царски път…

Изразът „царски път“ станал крилат още в древността и обозначавал най-бързия, лесен и разумен начин да се постигне нещо. Веднъж древногръцкият цар Птолемей I Сотер, който управлявал Алекса…